De beste apps die je in de les kunt inzetten
met Bloom
als basis
Voor tablets, smartphones of webapps.

De beste Bloom apps die je in de les kunt inzetten.

Voor tablets, smartphones of webapps.

Lagere orde denken

Onthouden

Kennis opnemen en opslaan om het daarna te kunnen ophalen, herinneren, herkennen, beschrijven en benoemen. 

Begrijpen

Kennis, ideeen of concepten uitleggen, samenvatten, vergelijken, hernoemen, classificeren, ordenen, interpreteren, plaatsen in contexten (betekenis geven) en gevolgen voorspellen.

Toepassen

Kennis -in andere contexten- gebruiken, bewerkstelligen, uitvoeren, probleemoplossend werken door toepassen van methode, concepten en theorieën.

Hogere orde denken

Analyseren

Kennis in stukken opdelen ten behoeve van onderzoeken verbanden en relaties. Herkennen, organiseren en vergelijken van patronen. Verborgen kennis en betekenissen herkennen en koppelen aan bestaande- / voorkennis.

Evalueren

Beargumenteren, motiveren en rechtvaardigen van een beslissing of ten behoeve van kiezen tussen een vergelijking. Kennis (of hypothese) controleren, bekritiseren, ermee experimenteren en als laatste beoordelen. Inschatten waarde van kennis, methode, concepten, theorieën en beroepsproduct. Verifiëren waarde door beoordelen van ervaring (intern) en bewijzen (a.d.h.v. externe criteria, zoals lesdoel). Let op: evalueren kun je voor, tijdens en na elk niveau in de taxonomie van Bloom doen.

Creëren

Bestaande kennis en ideeën gebruiken om nieuwe kennis, ideeën, inzichten en producten te creëren door voorspellen, ontwerpen, plannen, ontwikkelen, produceren, evalueren en concluderen. Denk hierbij aan het generaliseren en transfereren van kennis.