Multimedia Principes

 

Lessen worden tegenwoordig niet alleen gegeven door een leraar die voor de klas staat, maar er zijn ook steeds meer instructievideo's. Deze kunnen worden gemaakt door een leraar, uitgever (bij een methode) of worden gevonden op het internet. Er zijn echter altijd factoren waar rekening mee gehouden dient te worden wanneer je online instructies gebruikt in je onderwijs. Hieronder een korte uitleg over factoren waar je op kunt letten wanneer je gebruik maakt van multimedia.

 

Onderzoek wijst uit dat mensen beter leren van een goed ontworpen multimedia-instructie in tegenstelling tot alleen verbale –traditionele- instructie (Mayer, 2003). Maar wat is goed? Hoe doe je dat? Ook daar geven ze adviezen voor. Er zijn 3 assumpties over multimedialeren (Mayer & Moreno, 2003):

- De eerste gaat over twee kanalen. Dit houdt in dat mensen visuele informatie en verbale informatie verwerken via verschillende informatieverwerkingssystemen. Dit sluit aan bij onderzoek over de werking van het werkgeheugen (Ouwehand, Gog, & Paas, 2015).

- De tweede assumptie over gelimiteerde capaciteit speelt hierop in door te zeggen dat rekening gehouden moet worden met de beperkte capaciteit van deze twee verschillende systemen (Mayer, 2003).

- De laatste assumptie van actief leren geeft aan dat mensen beter leren wanneer ze meedoen/deelnemen aan actieve cognitieve verwering van de informatie, door bijvoorbeeld aandacht te leggen bij belangrijke woorden en afbeeldingen (Mayer, 2003).

De twee kanalen en gelimiteerde capaciteit assumpties komen overeen met de cognitive load theory (CLT). In de literatuur worden drie soorten cognitive load onderscheiden: intrinsic, extraneous en germane (Jong, 2010). Intrinsic cognitive load heeft betrekking op taakcomplexiteit. Dit betekent de load die de inhoud van de te leren instructie heeft op de student. Extraneous cognitive load heeft betrekking op het ontwerp van de instructie. Als er te veel of dubbele informatie wordt gegeven zorgt dit voor meer informatieverwerking in de hersenen, waardoor deze load hoog wordt. Germane cognitive load heeft als laatste ook betrekking op het ontwerp, maar dit gaat echter over gewenste load om studenten te hulpen met betere informatieverwerking om schema’s in het geheugen te construeren (Jong, 2010).

Mayer en Moreno (2003) en Mayer (2002) onderscheiden 12 multimediaprincipes die veelvuldig worden gebruikt bij het ontwerpen van online onderwijsinstructies. Door het toepassen van multimediaprincipes kun je als leraar een e-learning effectief ontwerpen, zodat het werkgeheugencapaciteit van leerlingen optimaal wordt benut. De multimediaprincipes houden rekening met de assumpties van multimedialeren en houden bij het ontwerpen van online (maar ook zeker offline bruikbaar bij bijvoorbeeld een powerpointpresentaties) onderwijsinstructies rekening met de extraneous en germane load. De intrinsic load dient te liggen in de zone van naaste ontwikkeling, hier wordt verder op de site niet op ingegaan. Door in het instructieontwerp de multimediaprincipes goed toe te passen kan de (verkeerde) cognitive load zo laag mogelijk blijven, wat het leerrendement verhoogt (Ouwehand et al., 2015). Aan de hand van deze principes kan worden beoordeeld of een e-learning goed is ontworpen. Om daarbij te helpen is een multimediaprincipelijst ontwikkeld waarin je per multimediaprincipe een korte toelichting vindt, de criteria bij gebruik van multimedia vind en ziet vanuit welke bron de criteria is geanalyseerd.

 

~ Daphne

 

Literatuur (volgens APA sixth edition)

  • Ginns, P. (2005). Meta-analysis of the modality effect. Learning and Instruction, 15(4), 313-331. DOI:10.1016/j.learninstruc.2005.07001
  • Mayer, R. E. (2002). Multimedia learning. Psychology of learning and motivation, 41, 85-139.
  • Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and instruction, 13(2), 125-139. DOI:10.1016/S0959-4752(02)00016-6
  • Mayer, R. E., Heiser, J., & Lonn, S. (2001). Cognitive constraints on multimedia learning: When presenting more material results in less understanding. Journal of educational psychology, 93(1), 187.
  • Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43-52. DOI:10.1207/S15326985EP3801_6
  • Jong, T. de (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design: some food for thought. Instructional science, 38(2), 105-134. DOI:10.1007/s11251-009-9110-0
  • Ouwehand, K., Van Gog, T., & Paas, F. (2015). Effects of Gestures on Older Adults' Learning from Video‐based Models. Applied Cognitive Psychology, 29(1), 115-128. DOI:10.1002/acp.3097