Toepassen

Vaardigheden

Gebruiken van kennis
Toepassen van methoden, concepten, theorieën in nieuwe situaties
Oplossen van problemen met gebruik van noodzakelijke kennis of vaardigheden