Onthouden

Vaardigheden

Opslaan en ophalen van informatie (herkennen)
Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen
Kennis van belangrijkste ideeën
Beheersing van een inhoudelijk onderwerp