Evalueren

Vaardigheden

Ideeën vergelijken en van elkaar onderscheiden
Inschatten van de waarde van theorieën, beroepsproducten
Verifiëren van de waarde van bewijzen
Herkennen van subjectiviteit