Begrijpen

Vaardigheden

Begrijpen van informatie (kennen)
Betekenis geven aan informatie
Vertalen van kennis naar nieuwe context
Interpreteren, vergelijken (overeenkomsten en verschillen) van feiten
Ordenen, groeperen, afleiden van oorzaken
Voorspellen van gevolgen