Analyseren

Vaardigheden

Patronen herkennen
Organisatie van onderdelen
Herkennen van verborgen betekenissen
Identifcatie van samenstellende elementen